top of page

תחרות "קרן ענבר" לשנת תשע"א – 2011

 

מסקנות והמלצות ועדת השופטים

 

 

 

משפחת עטיה – חרמונה, איקה, אורית ואסף

חברי לוועדת השופטים

אורחים נכבדים

 

לידי חבר השופטים הגיעו השנה עשרות מחקרים, עבודות והצעות פרויקט.

 

כמות התוצרים שהגיעו לידינו ואיכותם הפתיעונו ממש. יבול המחקרים, העבודות והפרויקטים לימדו על בקיאות, סקרנות אינטלקטואלית וחשיבה מעמיקה בנושא כה מורכב. בפני חבר השופטים ניצבה משימה קשה, לבחור את המצויינים ולהעדיפם על פני הטובים והטובים מאוד.

 

מבין הפרויקטים שהוגשו החליטה הוועדה להעניק את הפרס ל"פרויקט נשים – שדרות החוסן "שהוגש ע"י ד"ר מרב טל-מרגלית וגב' יהודית שפנגלט. הוועדה מצאה את הפרויקט מאוד רלוונטי, שיטתי ויעיל וסיכמה כי עבודת המחקר והטיפול המסור שנעשו במסגרתו תרמו לחיזוק כושר העמידה של המשפחות בשדרות.

 

מבין המחקרים והעבודות שהוצגו בפניו בחר חבר השופטים להעניק פרס למחקרים הבאים:

 

  1. למר יהונתן אלמוג על מחקרו "שבויים באי וודאות: הנכונות לקיים עסקת שבויים בתנאי וודאות ואי וודאות". הועדה מצאה את המחקר מתאים ומקורי ביותר בשל השילוב המוצלח של תיאוריות מדעיות שונות ורלוונטיות לנושא. כמו-כן הוסיפה הועדה כי במחקר אמפירי זה קיימים מידע ופרקטיקות שיכולים לשמש בסיס ולתרום למקבלי החלטות ומקצוע העוסקים בנושא הפדיון משבי.

 

  1. לגברת שרגני ימית על עבודתה בנושא "בחינת המודל הישראלי לשיטור טרור בתחנת באר שבע על רקע האנתיפאדה השנייה". הועדה מצאה את עבודתה של גברת שרגני שיטתית ויצירתית תוך הדגשה על הצגתו של מודל תיאורטי ויישומו בפועל.

 

  1. לגברת נטלי סלהוב על עבודתה "Framing of the female martyr". הועדה מצאה את העבודה מתאימה לפרס בשל עיסוקה בתופעה ייחודית והתמקדותה בפרופיל האישה השהידית.

 

  1. לגברת מיכל וינר על מחקרה בנושא "בחינת האפקטיביות של מדיניות הסיכולים הממוקדים הננקטת כלפי ארגון החמאס". הועדה מצאה את העבודה מחדשת, מעניינת ויצירתית במיוחד. הועדה סיכמה כי העבודה רלוונטית ביותר ללחימה המתמשכת בטרור, שכן היא מציעה דרכים להתמודד מראש מול אפקטים של התודעה, התקשורת ודעת הקהל.

 

 

  1. לגברת שלומית שני על עבודתה בנושא "אמהות רצחנית: תופעת המחבלות המתאבדות כאתגר בפני קיבועה המגדרית של האישה הפלסטינית". הועדה מצאה את עבודתה של גב' שני מתאימה לא רק בשל התמקדותה בהיבט הנשי של תופעת הטרור ההתאבדותי, אלא גם בשל ההיבטים המגדריים החדשניים וניתוח מיקומה של האישה בחברה הפלסטינית.

 

 

לכבוד היה לי ולחבריי לברור משלל המקרים העבודות והפרויקטים את הטובים ביותר, המצוינים.

 

 

הנני רוצה להודות לחברי הוועדה – גב' מירי אייזן, מר נועם שפירא ומר איתן גלזר – ולשלוח עידוד וברכת יישר כח למנהלי הקרן ולכל מי שעושים במלאכה.

 

 

פרופ' עוזי רבי  יו"ר

 

מסקנות והמלצות ועדת השופטים 2011

bottom of page