top of page

מחקרים וחיבורים בנושא התמודדות עם טרור

טכנולוגיה עתירת ידע בהתמודדות הישראלית נגד הטרור הפלסטיני מפרוץ העימותים בספטמבר 2000 עד להשלמת "תכנית ההתנתקות

אוניברסיטת תל אביב

ליאור טבנסקי

2014

האוניברסיטה העברית ירושלים

ירדן מנדלסון

2014

המענה הישראלי לטרור התת קרקעי של חמאס וחיזבאללה כמודל להתמודדות עם הטרור הקיברנטי

המרכז הבינתחומי הרצליה

דורון אברהם

2014

אוניברסיטת חיפה

תומר בן חורין

2013

המרכז הבינתחומי הרצליה

נטלי סלהוב

2011

עבודת שטח משותפת שנעשתה ביישוב שדרות בעוטף עזה

עמותת חיבורים וקשרים מטראומה לחוסן

מרב טל מרגלית ויהודית שפנגלט

2011

אוניברסיטת חיפה

ליטל אלטברג וולפוביץ

2010

אוניברסיטת תל אביב

גלעד שטרן

2010

התיכון הישראלי למדעים ולאומניות בירושלים

סופיה איגדלוב

2010

תעודת הוקרה

האוניברסיטה העברית ירושלים

ד"ר נדיר צור

2010

Please reload

  שנה        שם הזוכה             שיוך                                             כותרת העבודה                                                    

2010-2014

bottom of page