top of page

מרצה מרכזי

יושב ראש

שנה

ד"ר מירה צורף

פרופ' אייל זיסר

2013

צעירי כיכר תחריר-האם למהפכה הזאת פיללתם

פרופ' תמי רונן - רוזנבאום

ד"ר דניאל דור

פרופ' תמי רונן - רוזנבאום

2012

"שפה, חוויה וחברה"

פרופ' אייל זיסר

ד”ר אוריה שביט

פרופ’ אייל זיסר

2011

“ישראל והמהפכה הדמוקרטית בעולם הערבי”

פרופ’ נח לוין – אפשטיין

ד”ר תמר מייזלס

פרופ’ שלמה בידרמן

2010

“מידתיות במלחמה בטרור”

פרופ’ נח לוין – אפשטיין

ד”ר גליה צבר

פרופ’ צבי טאובר

2009

“לא באנו להישאר” מהגרי עבודה מאפריקה לישראל ובחזרה

פרופ’ נח לוין – אפשטיין

מר דודו גלבוע

פרופ’ שלמה בידרמן

2008

“סיקור פיגועים בזמן אמת בתקשורת הישראלית”

פרופ’ נח לוין – אפשטיין

Please reload

טקס הענקת מלגות אוניברסיטת תל אביב

bottom of page