top of page

 

אני לא ידעתי

ואת - הידעת ?

שהיה זה לילך האחרון,

וזה בוקר אחרון לך בבית.

שמבטך סביב הוא פרידה,

וצאתך ללא שוב,

ופסיעותיך לקץ,

ואת נושאת בחובך את המוות.

 

 

הו, גורל אכזרי!

הו, גורל סנוורים!

כי לא בכיתי בזו השעה -

בכה אבכה כל הימים.

 

 

 

 

 

 

 

בבוקר צאתך את הבית / לוי בן אמתי

 

 

bottom of page