top of page

תחרות "קרן ענבר" לשנת תשס"ב – 2002

 

מסקנות והמלצות ועדת השופטים

 

 

ועדת השופטים מטעם "קרן ענבר", שבה חברים תנ"צ (דימ.) ראובן גורן, ד"ר נחמן טל, ואל"מ (מיל.) שלום הררי ושבראשה עומדת ד"ר יהודית רונן, בחנה באופן מעמיק את העבודות שהוגשו כמועמדות לפרס.

 

סה"כ הוגשו השנה 33 עבודות. מספר מרשים זה מעיד על ההכרה הגוברת של הציבור הישראלי ב"קרן ענבר", על חשיבותה המקצועית ועל תרומתה למאמץ ההתמודדות עם נושאי הטרור, שהפכו, לצערנו, לעניין של שיגרה.

 

הוועדה התרשמה לא רק ממספרן הרב של העבודות שהוגשו, אלא גם מן הרב-תחומיות ומן המגוון העשיר של הנושאים ושל הכותבים. הוועדה דנה בעבודות של תלמידי תיכון, שהציגו מחקר מרשים, בכלל זה מחקרי שדה. כמו כן בחנה ועדת השופטים מספר רב של עבודות, שנכתבו על-ידי סטודנטים לתואר ראשון, שני ושלישי ושהגיעו אל הקרן ממוסדות האקדמיה השונים, ביניהן עבודות של אנשי מחקר בכירים ומנוסים.

 

אחד הנושאים המרכזיים, אשר מיקדו לעברם תשומת לב מחקרית בולטת ואשר מצאו ביטוי מודגש בלא מעט עבודות הוא נושא ההתמודדות של החברה הישראלית עם מוראות הטרור. גם כאן הוצגו עבודות חשובות מתחומים מגוונים, ביניהם התחום ההיסטורי, הפסיכולוגי, המשפטי והאסטרטגי-ביטחוני.

 

חבר השופטים גילה עניין מיוחד בעבודות שהתמקדו בסוגיה העדינה והמורכבת, הנוגעת לאופן ההתמודדות עם איומי הטרור ועם השלכותיו על חיי היום-יום שלנו ועל אופייה הדמוקרטי, היבטיה המשפטיים וצביונה האנושי של החברה הישראלית. זו מוצאת עצמה מתחבטת ולכודה בין ההכרח להיאבק ללא פשרות בטרור, מאבק קשה הסוחף לעיתים לשיטות מיליטנטיות ואף אכזריות, לבין הרצון לקיים אמות מידה מוסריות, שיהיה בהן כדי לשמר את מעמדנו כחברה חופשית, מוסרית ומתקדמת. המציאות מוכיחה כי דילמה זו אינה פשוטה כלל.

 

לכן יובן מדוע שמחה ועדת השופטים להיווכח, כי לא מעט עבודות התייחסו לסוגיות הפילוסופיות, המוסריות והחברתיות הנוגעות לטרור. אנו סבורים שיש בכך ביטוי נאה לרגישות ולמוסריות הקיימת בחברה הישראלית, אשר מוצאת עצמה דנה לא רק בארגוני הטרור, בפעילותם ובדרכים לבלימתם, אלא גם בהשלכות הרבות והקשות שיש לטרור על עיצוב פניה של החברה הישראלית.

 

אנו סבורים שיש בעיסוק המחקרי בנושאים אלה משום תרומה חשובה ואנו מודים ל"קרן ענבר" על תרומתה לעידוד מגמה זו.

 

בחירת העבודות הראויות לפרס לא היתה קלה כלל. באשר לחלק מהן אף החליט חבר השופטים כי עליו להתייעץ עם אנשי מקצוע, שהתמחותם תואמת לנושא העבודה, ביניהם פסיכולוגים, משפטנים ואנשי מדעי המדינה. ברצוננו לנצל הזדמנות זו כדי להודות לאנשי האקדמיה ולמומחים שסייעו לועדת השופטים בתהליך בחירת העבודות הראויות לפרס.

 

לאחר שיקול דעת ארוך ומעמיק, החלטנו להעניק השנה 3 פרסים ותעודת הוקרה, כדלקמן:

 

פרס ליובל ירדני - תלמיד י"ב בבית-הספר התיכון המקיף בעמק חרוד, עבור עבודת-הגמר שכתב ושנושאה הוא : "עז א-דין אל קסאם : הדמות והמיתוס".

 

פרס למר מיכאל מילשטיין - סטודנט באוניברסיטת תל -אביב בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה על עבודת הגמר לתואר מוסמך שכתב ושנושאה הוא : "בין ארגון מהפכני למפלגת שלטון - תנועת הפת"ח נוכח אתגר בניין המדינה".

 

פרס למר יאיר תירוש – סטודנט באוניברסיטת תל-אביב בפקולטה למשפטים על עבודת הגמר לתואר מוסמך שכתב ושנושאה הוא : "שימוש רשויות החקירה באמצעים פיזיים לשם השגת מידע ; בין שתי זכויות - כבוד האדם מול קדושת החיים".

 

תעודת הוקרה לחגית וינברג – תלמידת כיתה י"ב בבית הספר התיכון "הר וגיא", הגליל העליון, על עבודתה "הקשר בין רמת הקרביות של החייל לבין עמדותיו בנושא התגובות כנגד הטרור".

 

 

כל העבודות שהוגשו, וודאי אלה שזכו בפרס ובהוקרה מיוחדת, מכבדות את זכרה של ענבר. נזכור ונזכיר אותה תמיד. אם דרך העבודות שהוכנו והוגשו על שמה נוכל לקדם ולו במשהו את ההתמודדות עם איומי הטרור והשלכותיו, זכינו וזכתה משפחת עטיה. היא ראויה לכך.

 

 

 

ד"ר יהודית רונן – יו"ר

 

מסקנות והמלצות ועדת השופטים 2002

bottom of page