top of page

תחרות "קרן ענבר" לשנת תשס"ז – 2007

 

מסקנות והמלצות ועדת השופטים

 

 

מזה עשור פועלת קרן ענבר לעידוד עבודות מחקר ומעשים ראויים לציון בתחום הטרור ודרכי ההתמודדות עימו. הקרן הוקמה לזכרה האהוב והטהור של ענבר עטיה הי"ד שנקטפה בדמי ימיה בפיגוע טרור בדיזנגוף סנטר בתל אביב והיא רק בת 22. בטרם עוברים לנתונים היבשים והאקדמיים צריך לעצום את העיניים ולראות את דמותה הזכה של ענבר כי כל המאבד נפש אחת אכן איבד עולם ומלואו. צריך איפוא לחוש ולהבין את עוצמת ההרס של הטרור לכלל דרך כאב הפרט ומכאן את הצורך החיוני להילחם בטרור עד מיגורו, שגם אם יתמהמה בוא יבוא.

 

מספר שיא של 80 עבודות הוגשו לצוות השופטים שכלל את: מר אורי נעמן, מר איתן גלזר,

ד"ר ענת ברקו והחתום מטה. סייעו לצוות בבקיאותם וניסיונם : ד"ר יגאל שפי, מר פסח מלובני

וכמובן המנוע והמניע אהובנו איקא עטיה, אביה של ענבר.

 

מעבר לכמות הרבה התאפיינו העבודות בכך שהתייחסו לטרור במגוון רחב של תחומים ונקודות מבט.

העבודות עסקו בשורשי הטרור, מניעיו ואנשיו, דרכי פעולתו והדרכים להתמודד עימו בתחומים השונים. מרבית העבודות באו מהאוניברסיטאות על תאריהם השונים ומהמכללות. הגיוון בא לידי ביטוי בכך שמגישי העבודות נימנו על חוגים שונים כגון: ההיסטוריה, המשפט, מדעי ההתנהגות, קרימינולוגיה, צבא וביטחון, חינוך, חוג לתקשורת, כלכלה, עבודה סוציאלית ועוד.

נמשכה המגמה של עבודות הבוחנות את ההשפעה הפסיכולוגית של הטרור וסוגיית השכול.

 

כאמור, בדק חבר השופטים 80 עבודות, חיבורים והצעות מחקר, שנכתבו ע"י אנשים ממגוון של עיסוקים. עבודות רבות נעשו במקצועיות ראויה לציון ולכן קשה הייתה ההכרעה שעמדה בפני צוות השופטים.

 

 

החלטנו להעניק את הפרסים לשנת תשס"ז לעבודות הבאות שהוגשו על ידי:

 

 

גב' ד"ר אביטל לאופר – המכללה האקדמית נתניה, על מחקרה בנושא:"התמודדות ילדים ישראלים עם אירועי טרור".

 

גב' ענת שושני – דוקטורנטית לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, על עבודת מחקר בנושא: "השפעות החשיפה לטרור בסיקורי החדשות בטלויזיה והתערבויות מניעתיות ראשוניות".

 

למר ליאור אבני – סטודנט לתואר שני באוניברסיטה העברית בירושלים בפקולטה למדעי החברה, במחלקה ליחסים בינלאומיים, על עבודתו : "מיקוח סמוי והבנות - בעלמא בין מדינה לארגון תת מדינתי: ישראל והחזבאללה מהבנות "דין וחשבון" עד "ענבי זעם" ".

 

למר נתן מלינה – סטודנט לתואר שני באוניברסיטת תל אביב, על עבודתו : "דרשת חג הקורבן של אוסאמה בן לאדן : ניתוח רעיון 'האסתשהאד' ומקורותיו האידיאולוגיים של ארגון אל – קאעיידה ואוסאמה בן לאדן".

 

למר שי זוהר – סטודנט לתואר שני באוניברסיטה העברית בירושלים במחלקה ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, על עבודתו: "יוסף אל – קרצ'אוי כאבן בוחן לתגובת השיח האיסלאמיסטי לאירועי 11/9/2001".

 

למר תומר - יצחק עמר – סטודנט לתואר ראשון באוניברסיטת תל אביב במחלקה ללימודי האסלאם ומזרח תיכון, על עבודתו: "פתוא בשירות הטרור: חיים ומוות ביד הלשון".

 

למר ארי ברוק – בוגר המחלקה ל עיצוב פנים במכון הטכנולוגי חולון, על המצגת: "התגבשות תרבות הזיכרון הישראלית והצעת מתודה חדשה לאנדרטאות הפיגועים".

 

 

 

תא"ל (מיל) יאיר כהן – יו"ר

 

מסקנות והמלצות ועדת השופטים 2007

bottom of page