top of page

תחרות "קרן ענבר" לשנת תשס"ח – 2008

 

מסקנות והמלצות ועדת השופטים

 

 

ערב טוב גבירותי ורבותי, בני משפחת עטיה, חברי הנהלת הקרן, זוכי הפרסים לשנת תשס"ח, חברי ועדת השיפוט, אורחות ואורחים.

 

זה למעלה מעשור שקרן יקרה זו פועלת, קרן לזכרה של ענבר שנרצחה בדמי ימיה .לא הכרתי את ענבר, יש ביכולתי לעמוד על עוצמת השכול והכאב המלווים את משפחתה.

 

טרור רצחני מלווה אותנו שנים רבות ולצערי עוד ילווה אותנו. אנו, עם ומדינה מתמודדים מולו בארץ ומחוצה לה , התמודדות כואבת, לעיתים כובלת, התמודדות קשה ויומיומית.

 

תרומה גדולה תורמת הקרן בודאי לזכרה האהוב של ענבר ולזכרם של קורבנות טרור אחרים אך גם תרומה ערכית ומהותית להבנה מעמיקה ומקיפה של תופעת הטרור ומכאן לאפשרות התמודדות טובה יותר מולו.

 

לקרן הגיעו למעלה מחמישים עבודות שהקיפו תחומים שונים של טרור בארץ ובחו"ל, הקיפו מגוון של נושאי טרור ודרכים להתמודד מולו ומול תוצאותיו והשלכותיו.

 

מעבר לכמות הרבה של העבודות שהוגשו לעיוננו התאפיינו העבודות בכך שהתייחסו לטרור במגוון רחב של תחומים ונקודות מבט. העבודות התייחסו לשורשי הטרור, מניעיו ודרכי פעולתו והדרכים להתמודד עימו בתחומים השונים.

 

אני מבקש לנצל את ההזדמנות הזו להודות לקרן ענבר על כך שהיא מעודדת תלמידים, סטודנטים ואנשי מחקר ומעשה לעסוק בסוגיית הטרור ולחקור את מניעיו ודרכי פעולתו, כדי לסייע ולו במעט להתמודדות שלנו בטרור.

 

 

חבר השופטים, גב' דבורה חן, שלמה מופז, ברק בן-צור  דן בעבודות כלן והחליט להעניק הפרסים כדלהלן:

 

 

למר יוסי צור – מחיפה, אב ששכל את בנו בפיגוע טרור (אוטובוס בי"ס ריאלי), על בניית אתר אינטרנט: "ארץ זוכרת יושביה – אתר אינטרנט להנצחות חללי טרור www.ezy.co.il".

 

 

לגב' ענבר שץ – סטודנטית לתואר ראשון באוניברסיטה העברית ירושלים בתוכנית המשולבת פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה,  על עבודת מחקר בנושא: "בין אידיאולוגיה ופיגועים – השפעת האידיאולוגיה על דפוסי התנהגות של תנועות טרור".

 

 

למר פנחס סנדרסון – סטודנט לתואר שני באוניברסיטה בר אילן בלימודי ביטחון, על עבודתו על האיסלאמיזים בבריטניה וניתוח פיגוע 7 יולי 2005

( The Cruciable: Islamism in Britain and the July 7th 2005 Bombings).

 

 

למר אסף גלעד – סטודנט לתואר ראשון באוניברסיטה העברית ירושלים בלימודי תקשורת ומשפטים, על עבודתו : " הגבלת שידורי טרור בתקשורת סיקור אירועי טרור ע"י התקשורת בישראל ".

 

 

 

אילן מזרחי – יו"ר

 

מסקנות והמלצות ועדת השופטים 2008

bottom of page