top of page

תחרות "קרן ענבר" לשנת תש"ע – 2010

 

מסקנות והמלצות ועדת השופטים

 

 

משפחת עטיה, כבוד הרב לאו, חברי הקרן, חברי השופטים, ואורחים נכבדים.

 

אני מאמינה שמאז היווסדה של קרן ענבר יושב מדי שנה חבר השופטים ומתלבט באיזה מידה העבודות המוגשות עונות להגדרה של "עבודות ומחקרים ראויים לציון בתחום חקר הטרור וההתמודדות עם הטרור" שכן התחום הוא רחב ביותר והגישה בקרן היא גישת בית הילל.

מפעל ההנצחה של משפחת עטיה, לזכרה של ענבר, מאפשר לחוקרים, צעירים ופחות צעירים, תלמידים ואנשי שטח, לחקור, ללמוד, ולהציע פתרונות יצירתיים להתמודדות עם אחת הסוגיות המאתגרות של ימינו.

 

השנה הוגשו לשיפוט 33 עבודות.

 

ראוי לציין את ריבוי העבודות מתחומי מדעי ההתנהגות והתקשורת, שעסקו בתחום התמודדות עם מצבי טרור ומלחמה בקרב אוכלוסיות שונות בעורף.

 

העובדה שחבר השופטים מצא לנכון להעניק פרסים לכמעט רבע מהעבודות מצביעה בעיקר על רמתן הגבוהה של העבודות, ולא בהכרח על כישורי קבלת ההחלטות של השופטים.

 

תודה לחבר השופטים , למגישי העבודות לקרן ולמשפחת ענבר.

 

לאחר שיקול דעת מעמיק החליטה ועדת השופטים מטעם "קרן ענבר" להעניק הפרסים כדלקמן:

 

לגב' שרון אשכנזי – סטודנטית לתואר שני באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע בלימודי תקשורת, על עבודה בנושא: "המדיום הוא המסר?! השימוש שעושות קבוצות טרור ותנועות חברתיות באינטרנט".

 

לגב' ליטל אלטברג-וולפוביץ – סטודנטית לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה במסלול משותף למשפטים וכלכלה, על עבודת מחקר בנושא: "גירוש הטרוריסטים בניסיון להתמודדות עם הטרור".

 

למר אור לביא – סטודנט לתואר שלישי באוניברסיטת חיפה במחלקה ליחסים בינלאומיים,

על עבודתו : " גבולות פעולה ושיקולים אסטרטגיים כמעצבי כללי משחק בלוחמה א-סימטרית".

 

למר גלעד שטרן – סטודנט לתואר שני באוניברסיטת תל אביב בתוכנית לדיפלומטיה וביטחון לבכירים , על עבודתו : "איום הטרור במצרים - מגמות מרכזיות בעשור האחרון".

 

למר תומר מוזס-שדה – סטודנט לתואר שני באוניברסיטת חיפה בלימודי תקשורת, על עבודתו: "אמצעי ההשפעה המופעלים בתהליך הגיוס וההכשרה של מחבלים מתאבדים".

 

למר סמי קרוננפלד – סטודנט לתואר שני באוניברסיטה העברית ירושלים בלימודי יחב"ל במסלול ביטחון ומדיניות חוץ, על עבודתו : "טרור או מלחמה בטרור? שאלת המוסריות של פעולת שחרור בני הערובה הרוסיים בתיאטרון "דוברובקה" ".

 

לסופיה איגדלוב – תלמידת כיתה י"ב בתיכון הישראלי למדעים ולאומניות בירושלים, על עבודת גמר שנושאה : "אינתיפאדת 1987 - ההתפתחויות ההיסטוריות כבסיס לאירוע (1967 - 1987)".

 

תעודת הוקרה לד"ר נדיר צור - חוקר אורח במרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה, באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, על מאמר שכתב בנושא: "כיצד דשדש צה"ל במלחמת הנחילים הראשונה אוצר המלים של מלחמת לבנון השנייה".

 

 

תא"ל (מיל) ישראלה אורון – יו"ר

 

מסקנות והמלצות ועדת השופטים 2010

bottom of page