top of page

משפחת עטיה היקרה

לברי ועדת השופטים

אורחים נכבדים

התקפת הטרור של ה – 11 בספטמבר הביאה לשינוי בתפיסת האיום הנובע מטרור. אם הטרם ה – 11 בספטמבר, טרור נתפס כפעולה עבריינית בעולם, לאחר ה – 11 בספטמבר הובן כי הטרור הנוכחי, מהווה איום על הביטחון הלאומי והעולמי כאחד.

הובן, כי יש הבדל בין הצורך להתמודד עם פעולות אשר מתרחשות, מדי פעם ובקנה מידה קטן, ובין הצורך להתמודדות עם איום מתמשך של התקפות טרור, אשר משתווה להתקפה חמושה ממדינה אחרת. מעבר לכך, הובן כי על אף שהאיום יכול להשתוות לאיום ממדינות, דרך הטיפול באיום זה קשה כפליים. זאת מאחר ולא מדובר על צבאות, אשר לרוב פועלים בהתאם לדיני המלחמה, כי אם על כוחות בלתי סדירים של לוחמים, אשר האסטרטגיה המובילה אותם, הינה שבירת כל כללי המשחק הקיימים, שהיו נהוגים עד כה.

עבור מדינת ישראל איום ז איננו חדש, ישראל מתמודדת עם איום ביטחוני זה כבר מיום הקמתה. התמודדות זו קשה כפליים כאשר מדובר על מדינה צעירה, קטנה, דמוקרטית ובעלת מעמד המוטל בספק בזירה הבינלאומית. התמודדות מדינת ישראל עם הטרור התוותה במידה רבה את פני החברה הישראלית. עם זאת, על אף תנאים אלו, החברה הישראלית הינה חברה חזקה, שמחה ומתפתחת. חברה בעלת חוסן שחשוב לשמר אותו, שכן הוא מהווה את היסוד להמשך קיומה של מדינת ישראל. עלינו לחנך את ילדינו באופן שישמר חוסן זה ולאהבת האדם וערך החיים.

תופעת הטרור הינה תופעה מורכבת, מאחר ואין הגדרה אחידה וברורה, למהו טרור? ומי הוא טרוריסט? הסיבה לכך היא תפיסת הטרור כשאלה של מדיניות והקשר. לדעתי, צריך להיות ברור, כי כל מי שפוגע באזרחים חפים מפשע, במטרה לפצוע ולהרוג אזרחים חפים מפשע, הוא טרוריסט ורוצח, ואין חשיבות למניעים אלו או אחרים, העומדים מאחורי מעשיו.

אולם, כל עוד אין הגדרות אובייקטיביות וברורות, לחוקרים את התחום, יש תפקיד מכריע בהבהרת הסוגיות המתקשרות לתופעת הטרור, בין אם זהו הפן המשפטי או כל פן אחר של התופעה. עבורי, זה המעט אשר יכולתי לתרום, בתוך מערבולת חוסר האונים בה אנו מצויים. במציאות הקשה בה אנו חיים, כל אחד מאיתנו יכול להשפיע ולשנות ולו במעט, אם בעשייה יצרנית, נתינה, מחקר ועוד.

כל עידוד של מחקר בתחום זה והבנתו לעומק, הינו חשוב וחיוני. גבי ניצן כתב בספרו "בדולינה": כל אחד יכול לבחור להיות קורבן וכל אחד יכול לבחור להיות מלך. אתם משפחת עטיה, בחרתם בדרכו של המלך, ומתוך כאבכם, שאין לו נחמה, הצמחתם מפעל לעידוד ופיתוח דרכי התמודדות עם הטרור והשלכותיו. בכך אתם מהווים דוגמא ומופת.

בהערכה רבה ובתודה, בשמי ובשם הזוכים הנוספים, על כך שאפשרתם לנו לקחת חלק במפעל זה ולתרום כמיטב יכולתנו.

 

הגר גזית

 


 

דברי נציגת הזוכים לשנת 2004

 

הגר גזית

bottom of page