top of page

משפחת עטיה, חברי ועדת השופטים, אנשי המרכז למורשת המודיעין, עמיתי הזוכים ואורחים נכבדים,

18 שנים עברו מאז פטירתה בטרם עת של ענבר עטיה ז"ל והדרך בה אתם, משפחת עטיה, בחרתם להמשיך, היא מבורכת ומעוררת השראה.

בתקופה של התפתחויות דרמטיות במזה"ת, אי היציבות וחוסר הוודאות הולכים וגוברים ומצמיחים תופעות חדשות, ביניהן גם שחקנים אלימים חדשים המצטרפים לאיומים הקיימים, עימם מתמודדת מדינת ישראל.

נראה כי, קרן ענבר, המעודדת את המחקר והעשייה בהתמודדות אל מול הטרור, זוכה מחדש לחשיבות יוצאת דופן, נוכח המציאות הניצבת לפנינו.

 

במהלך השנים האחרונות עסקתי בחקר הטרור ובשינוייו, במסגרות אקדמיות וביטחוניות שונות.

עבודתי, עוסקת בתופעה של שחקנים היברידיים, כלומר בדגם מורכב של ארגוני טרור, המאופיין בשילוב מאפיינים מדינתיים, לצד מאפיינים לא-מדינתיים. כך, חלק מארגוני הטרור עימם אנו מתמודדים היום מתפקדים כישויות פוליטיות, כארגונים חברתיים, המעניקים שירותים סוציאליים לאוכלוסייה וגם כארגונים צבאיים המשלבים יכולות לחימה מתקדמות, לצד יכולות טרור וגרילה. מורכבות זו מחייבת לרענן ולפתח את השיח המחקרי, שבמידה רבה שבוי עוד בתופעות עבר.

 

הגשת העבודה לקרן ענבר עודדה אותי להרחיב את התרומה הקונספטואלית והתיאורטית של המחקר, לעבר פיתוח של כלים מעשיים, שיאפשרו התמודדות טובה יותר עם שחקנים מרובי זהויות אלו.

 

כאן המקום להודות בשמי ובשם עמיתי הזוכים (להשלים..),

 

לכם – משפחת עטיה ואנשי קרן ענבר, על שזיכיתם אותנו באפשרות לקחת חלק צנוע בהנצחת זכרה של ענבר.

דברי נציגת הזוכים לשנת 2014

 

 

כרמית ולנסי

bottom of page