top of page

האזכרה השנתית בבית העלמין קריית שאול

 

יום השנה למותה של ענבר חל מדי שנה על פי הלוח העברי ב-י”ג לחודש אדר (תענית אסתר) יום אחד לפני חג פורים.בבית העלמין האזרחי בקריית שאול .בני משפחה, חברים ומוקירי זכרה מתכנסים בבית העלמין ולאחר מכן מוזמנים לבית משפחת עטיה, רמת אפעל.

 

המועד המדוייק לאזכרה יפורסם בכל שנה בעיתונות מספר ימים לפני האזכרה

טכס ההתייחדות השנתי עם חללי הפיגוע

בדיזנגוף סנטר מטעם עירית תל אביב – יפו

מדי שנה ב-4 לחודש מרס ב-4 דקות לפני השעה 4 אחה”צ מתקיים טכס התייחדות עם 13 חללי הפיגוע בדיזנגוף סנטר ליד האנדרטה שהוקמה לזכרם בצומת הרחובות דיזנגוף – המלך ג’ורג’ בתל אביב.

טכס ההתייחדות נערך על ידי עירית תל אביב – יפו, בשיתוף ובתאום עם משפחות הנופלים.בטקס ישאו דברים נציגי ציבור, ראש העיר ונציגי ההורים השכולים ויונחו זרים לזכרם של הרוגי הפיגוע.ההתכנסות תחל בשעה 15:30 לצד האנדרטה.

הזמנות לטכס ניתן לקבל בעירית תל אביב – יפו במחלקה לטכסים ולאירועים או אצל משפ’ עטיה.

הזמנה לציבור להשתתף בטכס מתפרסמת על ידי עיריית תל אביב בעיתונות הארצית ובעיתונות המקומית.

מלגות קרן ענבר

בחודש מארס מדי שנה מתקיים הארוע השנתי מטעם הקרן במעמד הולם שמביא לידי ביטוי את זכרה של ענבר עטיה הי”ד.בטכס השנתי יוענקו פרסים ומלגות לעבודות שזכו בתחרות באותה השנה.הזוכים בתחרות יקבעו על ידי חבר שופטים, שעוסקים או עסקו בעבר בתחומי ביטחון ומחקר. חבר השופטים ימונה מדי שנה על ידי הנהלת הקרן.רשימת העבודות הזוכות – ראה טבלה.

מלגות קרן ענבר

ענבר עטיה וחברתה טלי גורדון היו חברות קרובות ותלמידות באוניברסיטת תל אביב.ענבר סיימה שנת לימודים ראשונה והחלה בלימודי שנה ב’ בחוג לשפה ולספרות עברית. טלי למדה לתואר מוסמך בפקולטה למדעי החברה בתוכנית לתקשורת פוליטית.הפיגוע בדיזנגוף סנטר, בערב פורים תשנ”ו, ומותן הטרגי של שתי סטודנטיות צעירות – טלי וענבר בפיגוע זעזע יהודים רבים בארה”ב ובעולם ובהם יהודים מקרב חוג ידיד אוניברסיטת תל אביב בארה”ב ובצפון אמריקה, שקשורים לישראל ולאוניברסיטה. אלו החליטו מיד לאחר הפיגוע, במשותף עם הנהלת אוניברסיטת תל אביב לאסוף תרומות בקרב הקהילות היהודיות במטרה להקים קרן מלגות להנצחת זכרן של טלי וענבר הסטודנטיות שבחייהן ובמותן לא נפרדו.קרן המלגות ע”ש ענבר עטיה וטלי גורדון נחנכה בחודש מאי 1997 בארוע מרגש ומרשים שהתקיים במהלך הכינוס השנתי של חבר הנאמנים של אוניברסיטת תל אביב.הקרן פועלת במסגרת מפעל הקרנות של אוניברסיטת תל אביב. מדי שנה, בטכס משותף לשתי הפקולטות, מוענקות מלגות לסטודנטים מצטיינים משתי הפקולטות על שמן של ענבר וטלי בנוכחות הסטודנטים הזוכים ובני משפחותיהם, אנשי סגל האוניברסיטה ובני משפחה וחברים של המשפחות עטיה וגורדון.המכון לחקר העיתונות היהודית באוניברסיטה נושא בארגון הטכס השנתי ובהנחייתו.בארוע נושאים דברים דיקני שתי הפקולטות ונישאת הרצאה על ידי מרצה אורח.

 

bottom of page