top of page

הטרור בישראל טרם מוגר והוא ממשיך להוות איום יומיומי על כולנו.

כדי להתמודד עם הטרור ולמנוע אותו, נדרשת עשייה רחבה בתחומים שונים והגברת המודעות של הפרט והחברה.

במהלך השנים התבססה קרן ענבר על תרומות חברים, עמיתים והציבור הרחב.

פנינו לעתיד. לצורך המשך פעילותה של הקרן, אנו זקוקים לתמיכתך ולתרומתך.

עזור לנו להמשיך ולפעול, כדי לסייע ולו במעט למאבק בתופעת הטרור.

תרומתך חשובה !!

 

קרן ענבר מנוהלת בחסות המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) - ע"ר ובפיקוחה של ועדת היגוי והיא מתבססת על כספי תרומות שנאספו בארץ ובחו"ל.

למל"מ אישור לענין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה שמספרו 580014654.

 

נודה לתרומתך בהעברה בנקאית לפקודת המרכז למורשת המודיעין - "קרן ענבר"

בנק אוצר החייל (14), סניף רמת השרון (375), חשבון מס' 154957

או במשלוח המחאה למרכז למורשת המודיעין - "קרן ענבר", ת.ד. 3555 רמת השרון 47134

 

קרן ענבר: ממשיכים את המפעל....

bottom of page