top of page

שם: ענבר אורן

"טרור ולגיטימציה תחת אילו נסיבות ניתן להביא ארגון טרור להפסיק את השימוש באלימות?"

שיוך: אוניברסיטת תל אביב

אודות הכותב:

בתום שירותה הצבאי כחיילת ביחידת דובר צה"ל, התחילה מורן את לימודי התואר הראשון והשני באוניברסיטת חיפה; את לימודי התואר הראשון בתקשורת ומדע המדינה סיימה (בהצטיינות יתרה) בשנת 2003, ואת לימודי התואר השני במדע המדינה – בתקשורת פוליטית, במסלול מואץ סיימה (מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמים) בשנת 2004. תזת הMA של מורן עסקה בהבדלים בסיקור הטרור העיתונות הישראלית – מרכז מול פריפריה, ונכתבה בהנחיית פרופ' יריב צפתי ופרופ' עמי פדהצור. בשנת 2012 העניקה האוניברסיטה העברית בירושלים למורן תואר דוקטור עבור  עבודת הדוקטורט: "דיפלומטיה פומבית בעידן של טרור". הדוקטורט נכתב במחלקה לתקשורת ועיתונאות בהנחייתו של פרופ' גדי וולפספלד.

בימים אלה משמשת מורן כעמיתת מחקר - פוסט דוקטורנטית ב'מוסד הרצל' באוניברסיטת חיפה. מחקרה "שני סיפורים לשני עמים – דיפלומטיה ציבורית בסכסוך הישראלי פלסטיני" עליו היא עובדת במסגרת הפוסט דוקטורט, זכה בפרס הכט לשנת 2012-3, ועוסק ביכולת של ישראל והפלסטינים להעביר את המסרים שלהם בעיתונות הזרה בנסיבות שונות בסכסוך.

שנת פרסוםאוקטובר 2012

שם המנחה:  ד"ר אור הוניג

תקציר:

לגיטימציה פוליטית היא זכות אשר למדינה מוכת טרור קשה מאוד לדמיין לתת לארגון טרור, או למי שמייצג אותו. כשחקר הטרור והמחקר בנושא פתרון הסכסוכים משתלבים ביניהם, נראה כי המחקר האקדמי מציע דרכים רבות ושונות לצורה האידיאלית לפתרון סכסוכי טרור, אך הדרך בה מתמקדת עבודה זו, היא הלגיטימציה הפוליטית הבינלאומית. ההשערה הנוכחית היא שבהתבסס על העובדה שדו שיח עשוי לרכך את הצדדים השונים בסכסוך ועשוי לגלות לכל אחד מהצדדים שמן העבר השני ישנו צד המייחל לחיים בשלום בדיוק כמותם הדבר יקרה רק אם - ינתן לגיטימציה פוליטית למייצגי ארגון הטרור. צעד חשוב ביותר שעשוי לדרבן את הצדדים להתחייב למשא ומתן משמעותי וכן, הוא מתן לגיטימציה פוליטית מהזירה הבינלאומית, לארגון הטרור.

בעצם, עבודה זו באה לבחון האם אכן מתן לגיטימציה פוליטית בינלאומית הוא השלב האחרון אותו יש לעבור, לפני שפתרון סכסוך המערב טרור לאומני, יכול להתחיל.

 

bottom of page