top of page

האזכרה השנתית בבית העלמין קריית שאול

יום השנה למותה של ענבר חל מדי שנה על פי הלוח העברי ב-י”ג באדר

(תענית אסתר) יום אחד לפני חג פורים, בבית העלמין האזרחי בקריית שאול .

בני משפחה, חברים ומוקירי זכרה מתכנסים בבית העלמין .

 

המועד המדוייק לאזכרה יפורסם בכל שנה בעיתונות מספר ימים לפני האזכרה

bottom of page