מחקרים וחיבורים בנושא התמודדות עם טרור

1998

שנה

שם הזוכה

שיוך

כותרת עבודה

תיכון מטרו ווסט רעננה

סגל זף

1998

המכללה לביטחון וחקירות

יאיר מלמד

1998

התאבדות והקרבה עצמית באיסלם, המציאות מול מקורות ההלכה

אוניברסיטת תל אביב

שחר כספי

1998