מחקרים וחיבורים בנושא התמודדות עם טרור

2000

שנה

שם הזוכה

שיוך

כותרת עבודה

האוניברסיטה העברית ירושלים

תומר אוליצקי 

2000

אוניברסיטת בן גוריון

לייה מורן

2000

האוניברסיטת העברית ירושלים

אהוד לוי

2000