מחקרים וחיבורים בנושא התמודדות עם טרור

2009

שנה

שם הזוכה

שיוך

כותרת עבודה

אוניברסיטת חיפה

אלכסנדר ביאלסקי

2009

אוניברסיטת תל אביב

בנימין בן סימון

2009

האוניברסיטה העברית ירושלים

הלה חיים-צוויג

2009

2009

יאיר רייכר

קצין בחמ"ן

2009

אורן מגן

אוניברסיטת תל אביב