מחקרים וחיבורים בנושא התמודדות עם טרור

2019

שיוך

כותרת עבודה

שם הזוכה

שנה

לפרטים

נציגת הזוכים

במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS)

ד"ר כרמית פדן

2019

לפרטים

אוניברסיטת בר אילן

גב' נטע לבבי

2019

לפרטים

אוניברסיטת תל אביב

ד"ר הראל חורב-חליווה

2019