top of page

תחרות "קרן ענבר" לשנת תשע"ח – 2018

 

מסקנות והמלצות ועדת השופטים

 

 

בני משפחה עטיה היקרים,

עמיתי לחבר השופטים,

זוכות וזוכה יקרים,

קהל נכבד,

 

הטרור, שפגע במשפחת עטיה לפני עשרים ושתיים שנה וקטף את ענבר ז"ל בפיגוע בדיזנגוף סנטר,

ממשיך וכנראה גם ימשיך ללוות אותנו עוד שנים רבות.

הוא איננו איום קיומי על מדינת ישראל, אבל פגיעתו קשה מאד וכואבת. היא מטילה על כולנו את

החובה ללמוד ולהכיר מקרוב של שיטות הפעולה שלו כדי שנדע להתמודד אתו ולהכות בו, לצד החובה לדעת כיצד לסייע לבני המשפחה ולאחרים שנחשפים אליו, ולהנחות את אנשי המקצוע המטפלים בהם.

 

זוהי מטרת הקרן וליעד חשוב וחיוני זה כיוונו בני משפחת עטיה כאשר החליטו על הקמת המיזם.

 

השנה התברכנו בשלושים ושתיים עבודות מצוינות שהוגשו לקרן ע"ש ענבר ועוסקות, ברובן,

בשני ההיבטים שהזכרתי: הבנת הטרור מצד אחד והדרכים היעילות ביותר להתמודד אתו.

 

התברכנו גם בצוות שופטים מיומן וזו ההזדמנות עבורי להודות לחברי לשיפוט: ד"ר רוית גור לינדנברג,

ד"ר שמעון אביבי, ד"ר אל"מ (מיל) משה אלעד  וד"ר גדי חיטמן.

 

קראנו את העבודות, ניהלנו בינינו דיון מקיף ורציני על כל אחת מהן ובחרנו את חמש העבודות

שלדעתנו עולות בקנה אחד בצורה הטובה ביותר עם מטרות הקרן ומעשירות אותנו במידע ותובנות

לגבי הטרור מניעיו ודרכי ההתמודדות עמו.

 

אני רוצה להודות לבני משפחה עטיה ולחברי על הזכות שניתנה לי לעמוד בראש חבר השופטים.

 

הזוכים, על פי סדר הא"ב של שמות המשפחה, הם:

 

גב' שקד בן מאיר – בעלת תואר שני בחינוך ותואר שני ניהול וישוב סכסוכים מאוניברסיטת

בן גוריון , עבור עבודת גמר לתואר שני שערכה בנושא: "כיצד תופסים בני משפחה מצבי מלחמה

וכיצד מתמודדים עמם בראי התאוריה הסלוטוגנית".

 

גב' שרה ברלינסקי – בעלת תואר שני בפסיכולוגיה קלינית מאוניברסיטת בר אילן , עבור

עבודת גמר לתואר שני שערכה בנושא: "משאבים ודפוסי התמודדות המסבירים תגובות רגשיות ללחץ על רקע אירועי טרור".

 

גב' נעמה ויסמן – בוגרת תואר שני במחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטת ת"א, על עבודת הגמר:

" הקשר בין דרכי התמודדות, שביעות רצון מהחיים ומשמעות בחיים בקרב אזרחי ישראל במלחמת "צוק איתן".

 

מר דורון פלדמן – מהתוכנית ללימודי ביטחון באוניברסיטת תל אביב, עבור עבודת גמר לתואר שני

שערך בנושא: " האם מדינות לומדות מניסיון העבר? כיצד התמיכה האמרקאית במוג'אהדין האפגנים והשלכותיה משפיעות על התמיכה בארגוני מורדים אסלאמיסטים -סונים ? "

 

גב' לירם שטנצלר-קובלנץ - דוקטורנטית במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב

על עבודת הדוקטורט שכתבה בנושא: "המדינה הדמוקרטית נוכח פעולות טרור או גרילה,

המקרים של ישראל, ארצות הברית וסרי לנקה".

 

_________________________
 

מר עודד גרנות

יו"ר חבר השופטים

 

מסקנות והמלצות ועדת השופטים 2018

bottom of page