top of page
הרחובות ממריאים לאט / דוד אבידן

הרחובות ממריאים לאט / דוד אבידן

בבוקר צאתך את הבית / לוי בן אמתי

בבוקר צאתך את הבית / לוי בן אמתי

כאב עד לא ידע / לימור גודשפט - אילן

כאב עד לא ידע / לימור גודשפט - אילן

השעה ארבע לארבע / יצחק אורבוך אורפז

השעה ארבע לארבע / יצחק אורבוך אורפז

מתגעגעים בשיר

 

bottom of page