top of page

טקס הענקת מלגות אוניברסיטת תל אביב

"קרן ענבר וטלי"

ענבר עטיה וחברתה טלי גורדון היו חברות קרובות ותלמידות באוניברסיטת תל אביב.

ענבר סיימה שנת לימודים ראשונה והחלה בלימודי שנה ב’ בחוג לשפה ולספרות עברית. טלי למדה לתואר מוסמך בפקולטה למדעי החברה בתוכנית לתקשורת פוליטית. הפיגוע בדיזנגוף סנטר, בערב פורים תשנ”ו, ומותן הטרגי של שתי סטודנטיות צעירות – טלי וענבר בפיגוע זעזע יהודים רבים בארה”ב ובעולם ובהם יהודים מקרב חוג ידידי אוניברסיטת תל אביב בארה”ב ובצפון אמריקה, שקשורים לישראל ולאוניברסיטה. אלו החליטו מיד לאחר הפיגוע, במשותף עם הנהלת אוניברסיטת תל אביב לאסוף תרומות בקרב הקהילות היהודיות במטרה להקים קרן מלגות להנצחת זכרן של טלי וענבר הסטודנטיות שבחייהן ובמותן לא נפרדו.

קרן המלגות ע”ש ענבר עטיה וטלי גורדון נחנכה בחודש מאי 1997 בארוע מרגש ומרשים שהתקיים במהלך הכינוס השנתי של חבר הנאמנים של אוניברסיטת תל אביב.הקרן פועלת במסגרת מפעל הקרנות של אוניברסיטת תל אביב.

מדי שנה, בטכס משותף לשתי הפקולטות, מוענקות מלגות לסטודנטים מצטיינים משתי הפקולטות על שמן של ענבר וטלי בנוכחות הסטודנטים הזוכים ובני משפחותיהם, אנשי סגל האוניברסיטה ובני משפחה וחברים של המשפחות עטיה וגורדון.המכון לחקר העיתונות היהודית באוניברסיטה נושא בארגון הטכס השנתי ובהנחייתו.

בארוע נושאים דברים דיקני שתי הפקולטות ונישאת הרצאה על ידי מרצה אורח.

 

כתבות בכתב העת "האוניברסיטה"

ענבר וטלי

השקת קרן ענבר - טלי אוניברסיטת תל אביב

ידידי האוניברסיטה בארה"ב וצפון אמריקה

bottom of page