מחקרים וחיבורים בנושא התמודדות עם טרור

2016

שנה

שם הזוכה

שיוך

כותרת עבודה

אוניברסיטת בר אילן

כינרת אגא

2016

לפרטים
לפרטים

אוניברסיטת תל אביב

שי גליק

2016

האוניברסיטה הפתוחה

דוד זמירי

2016

2016

ברק חדריאן

אוניברסיטת תל אביב

2016

טלי טנג'יר

אוניברסיטת בר אילן

לפרטים
לפרטים
לפרטים

תעודת הוקרה

2016

טל עיני

ביה"ס התיכון ריאלי חיפה

לפרטים
לפרטים

2016

2016

 אלעד פופוביץ'

יובל מימרן

אוניברסיטת חיפה

ביה"ס התיכון אליעזר בן יהודה נס ציונה

לפרטים