top of page

האירוע השנתי של קרן ענבר מתקיים מדי שנה בחודש מרס.

האירוע נועד לעמיתי וידידי הקרן, למוזמנים ולמשפחות הזוכים במלגות ובפרסים.

במהלך האירוע מוענקים בטכס מרשים מלגות ופרסי עידוד לכתיבה ופרסום של עבודות ומחקרים ועל מעשים הראויים לציון בתחום חקר הטרור במטרה לעודד ולטפח את הלימוד המחקר והעשייה בתחומים אלו.

 

מידי שנה מוגשות עבודות מחקר, חיבורים ומאמרים וכן המלצות על מעשים הראויים לציון בהתאם לתקנון הקרן.

העבודות מוגשות על ידי סטודנטים ואנשי סגל ממוסדות אקדמאים ומכללות, מחוקרים ותלמידי בתי ספר תיכוניים לרבות סטודנטים מחו"ל.

חבר השופטים שמתמנה מדי שנה בודק ומעריך את איכות העבודות המוגשות לקרן.

חבר השופטים קובע מי מהעבודות ראויה לפרס, מנמק וממליץ בהתאם.

 

מאז תחילת פעילות קרן ענבר הוגשו לעיון ולהחלטת השופטים כ - 677 עבודות, חיבורים ומחקרים.

ל - 85 מהעבודות שהוגשו הוענקו פרסי עידוד ומלגות.

 

יו"ר הקרן הוא אלוף (מיל.) דני רוטשילד ששרת בחיל המודיעין ידיד משפחת עטיה.

 

מלגות קרן ענבר לעידוד וטיפוח הלימוד, המחקר והעשייה ומעשים הראויים לציון בתחום חקר הטרור

מלגות "קרן ענבר" - האירוע השנתי

bottom of page