מחקרים וחיבורים בנושא התמודדות עם טרור

2002

שנה

שם הזוכה

שיוך

כותרת עבודה

תיכון מקיף עמק חרוד

יובל ירדני

2002

אוניברסיטת תל אביב

מיכאל מילשטיין

2002

אוניברסיטת תל אביב

יאיר תירוש

2002

2002

חגית וינברג

תיכון "הר וגיא"

תעודת הוקרה