top of page

רחל סלע לבית דונוביץ נולדה ברוסיה.

בגיל 10 עלתה ארצה, משפחתה התישבה בירושלים.

רחל סיימה את הגמנסיה העברית רחביה והתגיסה לשורות ההגנה,

עברה להתגורר בתל-אביב, שם הכירה את בעלה משה מראשוני עובדי הדפוס בישראל.

בתל-אביב חיה כל ימיה עד יום הרצחה כאזרחית למופת ואישיות מיוחדת במינה.

שנים ארוכות הייתה מזכירת מחלקת הקליטה של מפלגת העבודה בתל-אביב.

רחל הרעיה, האם והסבתא הייתה מעורה פוליטית, חברתית ותרבותית בחיי העיר תל-אביב ושם גם מצאה את מותה בקרבת ביתה בו חיה במשך 60 שנה.

 

יהי זכרה ברוך.

 

 

רחל סלע  ז"ל

 

30.7.14- 4.3.96

bottom of page