top of page

דני טברסקי  ז"ל

 

22.9.38- 4.3.96

יליד תל-אביב כבנו של מו"ל ספרי הלימוד הנודע טברסקי

התפלש באבק ספרים מינקותו ועד יומו האחרון עיתונאי בנשמתו.

היה חבר מערכת הלילה של עתון "הארץ" בעל השכלה רחבה וידע רב בשפות.

בעבר שהה חודשים ארוכים בתאילנד ודווח משם כעיתונאי.

 

 

יהי זכרו ברוך.

 

 

 

bottom of page