top of page

למדה בבי"ס מעורב ברח' שלוש בתל-אביב הקטנה.

נישאה לשמעון לבית מזרחי ז"ל אשר נפטרב - 21.12.96 ,

אישה צנועה אשר החיוך לא מש מפניה. 

אהבה את משפחתה ואת החיים…

היתה "הדבק" של המשפחה.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

 

 

יהי זכרה ברוך.

 

 

לאה מזרחי  ז"ל

 

10.9.36- 4.3.96

bottom of page