top of page

דנה בת לאוה ואבינעם גוטרמן.

אחות קטנה למיכל ואחות גדולה ליאיר.

נכדה למשפחות גוטרמן ובקשי.

כולה עיניים, לב, צחוק סוחף ואהבת חיים.

רוב שנותיה גדלה במושב משמרת בשרון, ושלוש שנים בארה"ב.

מוקפת כולה חברים ובעלי חיים. ילדה מלטפת, נוגעת ואופטימית.

ילדה שלנו. 

נקטפה באביב ימיה בפיגוע וטרם מלאו לה חמש עשרה שנים.

 

יהי זכרה ברוך.

 

דנה גוטרמן ז"ל

 

1.7.81 - 4.3.96

bottom of page