top of page

מחקרים וחיבורים בנושא התמודדות עם טרור

2011

שנה

שם הזוכה

שיוך

כותרת עבודה

אוניברסיטת חיפה

שלומית שני

2011

האוניברסיטה העברית ירושלים

ימית שרגני

2011

עבודת שטח משותפת ביישוב שדרות בעוטף עזה

עמותת חיבורים וקשרים – מטראומה לחוסן

ד"ר מרב טל - מרגלית ולגב' יהודית שפנגלט

2011

2011

מיכל וינר

המרכז הבינתחומי הרצליה

2011

יהונתן אלמוג

האוניברסיטה העברית ירושלים

המרכז הבינתחומי הרצליה

נטלי סלהוב

2011

לפרטים
bottom of page